Статии
 • Усвояване на чужд език и обем на речниковия запас - Бургаски свободен университет, Годишник, Том 2009 , , Ирита ЕООД Казанлък., 2009
 • Усвояване на новата лексика с помощта на компютъра, БСУ - конференция, 2008
 • SAUSSUREAN LINGUISTICS AND THE STUDY OF LITERATURE, БСУ - годишник, 2008
 • Новата лексика - усвояване и запаметяване, Годишник на БСУ, 2007
 • За повече комуникация, Сборник БСУ т. 15, 2006
 • От забелязването до запаметяването и интегрирането, Годишник на БСУ т.9, 2003
 • Автономният подход в чуждоезиковото обучение, Годишник на БСУ т. 9, 2003
 • Работа по двойки и групи в чуждоезиковата класна работна стая - етап в процеса писане, Годишник на БСУ, т.7, 2002
 • Четене с разбиране и непознати думи - някои аспекти, Годишник на БСУ, т.4, 2001
 • Анализ на нуждите - отправна точка на специализирания езиков курс, Годишник на БСУ т.1, 1998
 • In Search of an Effective Model, ISBN 0947851585, 1997
 • In Search of an Effective Model, Collected Papers, TEMPUS JEP, 07307 -94, ТЕМPUS JEP 07307-94, 1997

 

Доклади
 • Усвояване на новата лексика с помощта на компютъра, конференция БСУ, 2008
 • Еffective Writing, Balkan Conference - Edirne, 2002
 • Course Design - Initial Stages, Oдрински университет, 2001
 • The Building Bricks of Course Design, Семинар на британски съвет, 1999
 • Needs Analysis - the First Step of Course Design, ESP course Plymouth, 1998

 

Научно-изследователски проекти
 • РЕКТИО, НИП, БСУ
 • Крачка към светлината, , "Леонардо да Винчи"
 • ММИБОЧЕ, проект, БСУ