Статии
  • ФОНЕТИЧНО-ФОНОЛОГИЧНИ РАЗЯСНЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ КЪМ РУБРИКАТА LISTENING AND SPEECH WORK ОТ РАБОТНАТА ТЕТРАДКА КЪМ УЧЕБНИКА BLUEPRINT ONE (UNITS 21-40), Годишник на БСУ том 19, 2008
  • ФОНЕТИЧНО-ФОНОЛОГИЧНИ РАЗЯСНЕНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ КЪМ РУБРИКАТА LISTENING AND SPEECH WORK ОТ РАБОТНАТА ТЕТРАДКА КЪМ УЧЕБНИКА BLUEPRINT ONE (UNITS 1-20), Годишник на БСУ том 17, 2007
  • ИНТОНАЦИЯ И СМИСЛОВО ЗНАЧЕНИЕ: ТРИ ПОДХОДА В ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА ИНТОНАЦИОННИТЕ МЕЛОДИИ В БРИТАНСКАТА РАЗНОВИДНОСТ НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК, Годишник на БСУ том 13, 2005
  • КОМПОНЕНТИ НА ТОНОВАТА ЕДИНИЦА И ДВИЖЕНИТО НА ГЛАСОВИЯ ТОН В ТЯХ, Годишник на БСУ том 11, 2004
  • СИЛНИ И СЛАБИ ФОРМИ ПРИ ПРОИЗНОШЕНИЕТО НА НЯКОИ ЧЕСТО СРЕЩАНИ ДУМИ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК, Годишник на БСУ том 9, 2003
  • Диктовката и новата идея в образованието, годишник на БСУ, том 7, 2002

 

Доклади
  • Medittasions on Diktations, Конф. на Трак.университет, 2002

 

Учебници и помагала
  • 21 Assignments to Boost Your Legal English Vocabulary, 2012