Статии
 • Колаборативно обучение, колаборативна "он лайн" работа по проекти за електронно и дистанционно обучение., Сборник с доклади от международна научна конференция, БСУ, 2010
 • Les formations hybrides et l'autonimie de l'apprenant, Годишник на БСУ, 2009
 • Мултимедийно чуждоезиково обучение и мултимодални дейности в помощ на обучаемите, БСУ, 2008
 • Съвременните информационни и комуникационни технологии и интерактивните методи на обучение, БСУ Научна конференция “Съвременни технологии ‘07”, 2007
 • За употребата и възможностите на езиковите упражнения от типа "вариант на избор" в интернет сайтовете за електронно обучение по чужд език, Годишник на БСУ, 2007
 • Отворено дистанционно обучение, Годишник на БСУ, 2004
 • Платформи за обучение по чужд език, Годишник на БСУ, 2004
 • Management, innovation and evaluation of change, Сборник доклади БСУ, 2004
 • Новите информационни технологии в обучението по чужд език, Годишник на БСУ, 2003
 • Текстообработката и обучението по чужд език, Годишник на БСУ, 2002
 • Компютърът - мода и начин на употреба, Годишник на БСУ, 1999
 • L ordinateur - mode et mode d emploi, Tempus JEP 07307-94, 1997

 

Доклади
 • Колаборативно обучение, колаборативна "он лайн" работа по проекти за електронно и дистанционно обучение., Сборник с доклади от международна научна конференция, БСУ, 2010
 • Мултимедийно чуждоезиково обучение и мултимодални дейности в помощ на обучаемите, БСУ, 2008

 

Учебници и помагала
 • Електронно и дистанционно обучение чрез системата Moodle, 2011
 • Плурилигнвизъм и мултикултурализъм - помагало за преподаватели по чужди езици., 2007

 

Научно-изследователски проекти
 • Създаване на учебни интерактивни материали за електронен курс по английски език, НИД, БСУ
 • Създаване на електронен вестник в БСУ - продължение, НИД, БСУ
 • Електронно обучение и системата Мудъл, НИД, БСУ
 • Създаване на електронен вестник в БСУ, НИД, БСУ
 • Електронното обучение в БСУ. Разработване на електронни курсове и тяхното интегриране в обучението., университетски, БСУ
 • Мултимедийно, интерактивно, интернет базирано обучение по чужд език в БСУ, проект по НИД, БСУ