Студии
 • Измерване удовлетвореността от проведено обучение по проект "Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение при БСУ - възможност за учене през целия живот" /съавторство/, Инфома Принт, 2014

 

Статии
 • Колаборативно обучение, колаборативна "он лайн" работа по проекти за електронно и дистанционно обучение., Сборник с доклади от международна научна конференция, БСУ, 2010
 • За употребата и възможностите на езиковите упражнения от типа "вариант на избор" в интернет сайтовете за електронно обучение по чужд език, Годишник на БСУ, 2007, Годишник на БСУ, 2007
 • Взаимовръзка между лексикалната компетентност и нивото на владеене на езика, 2006
 • Взаимовръзка между лексикална компетентност и ниво на владеене на езика, Университет Джорджия, САЩ, 2004
 • Платформи за обучение по чужд език, Годишник на БСУ, 2004
 • Management, innovation and evaluation of change, Сборник доклади, БСУ, 2004
 • Нови информационни технологии в обучението по чужд език, Годишник на БСУ, 2003
 • Текстообработката и обучението по чужд език, Годишник на БСУ, том 7, 2002
 • A Trainee-Centered Approach to Retraining - an Alternative to a Traditional Way of Preparing Engli.., The British Council, 1999
 • Cultural Awareness and Foreign Language Teaching, BFU-Collection of Articles, 1998

 

Доклади
 • Съвременните информационни и комуникационни технологии и интерактивните методи на обучение, БСУ Научна конференция “Съвременни технологии ‘07”, 2007

 

Учебници и помагала
 • Fun Practice - A, Учебно помагало по английски език за втори клас, 2011
 • Fun Practice - B, Учебно помагало по английски език за трети клас, 2011
 • Учебник по английски език за ІІ клас, "Teddy Bear", 2003
 • Help Yourself, 2000

 

Научно-изследователски проекти
 • РЕАК, Еразъм+,
 • "Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и система за повишаване и надграждане на квалификацията им", ОП РЧР,
 • "Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение при БСУ - възможност за учене през целия живот", ОП РЧР,
 • Създаване на учебни интерактивни материали за електронен курс по английски език , НИД, БСУ
 • Мултимедийно, интерактивно, интернет базирано обучение по чужд език в БСУ, проект по НИД, БСУ
 • Характеристики на лексикалното познание на образования носител на български език, порект по НИД, БСУ