Статии
  • Местната предизборна кампания във фейсбук, конференция с международно участие, БСУ 2013, 2013
  • Гражданската журналистика и каква почва има тя у нас, БСУ, сп. "Съвременна хуманитаристика", 2012
  • Футболистите биха журналистите на мача местни избори Бургас 1999, БСУ, Годишник 2012, 2012
  • Media and campaign effects on voting in Bulgaria (в съавторство с доц. д-р Лилия Райчева), http://www.newmedia21.eu, 2012
  • Политическата реклама в изборите за местна власт в Община Бургас през 1995-а година, Годишник БСУ, 2011
  • Профил на PR-специалиста и PR-продукцията в Община Бургас. , Сп. "Съвременна хуманитаристика" бр.1 БСУ, 2011
  • "Политическата реклама в изборите за местна власт в Община Бургас през 1991-ва година", Годишник на БСУ, 2010