Статии
 • Fostering the Innovation Capacity of SMEs by Establishing a Centre of Excellence and Development of Related Tools(в съавторство), сп."Компютърни науки и комуникации", Vol 7 № 1, 2018
 • Някои характеристики на курса за е-обучение по английски език и повишаване мотивацията на студентите от дигиталното поколение, Електронно списание "Компютърни науки и комуникации" Vol.3 No.3 стр. 87-95, 2014

 

Доклади
 • Някои характеристики на курса за е-обучение по английски език и повишаване мотивацията на студентите от дигиталното поколение, Национална научно-практическа конференция" Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето", БСУ , 2014
 • Teaching Teachers - общ преглед и някои аспекти от проведеното специализирано обучение по английски език на преподаватели от Центъра по информатика и технически науки в БСУ, Национална научно-практическа конференция "Новите идеи в образованието - инвестиция в бъдещето", БСУ, 2014

 

Учебници и помагала
 • THE INVERSION. How to Flip the Classroom with Moodle. A Guidebook on e-Learning for Teachers(в съавторство), 2017
 • English for Public Relations and Journalism (в съавторство), 2009

 

Научно-изследователски проекти
 • Girls Technology Coding (GITEC), Международен научен или образователен, Програма "Еразъм+" КД 2
 • Immersive Learning in Information Security (MISSILE), Международен научен или образователен, Програма "Еразъм+" КД 2
 • Development and Introduction of a Communication Competencies Model for Enhancing and Maintaining a Business Mentor Network (DICMEM), Международен научен или образователен, Програма "Еразъм+" КД 2
 • Digital Heroes, Международен научен или образователен, Програма "Еразъм+" КД 2
 • Development of Innovative Learning and Practicing Modules, Implemented in Cloud Computing and IoT in Digital Industry, , Програма "Еразъм+" КД 2
 • Diagnosis of managerial competence – comparison of the Polish and Bulgarian system, Международен научен или образователен, OP ”PO WER" (Knowledge Education Development); ESF, Poland
 • Digital skilled Teachers Acting for Higher and Inclusive Education (TEACHERS AHEAD), Международен научен или образователен, Програма "Еразъм+" КД 2
 • Innovations Platform and Tools for increasing the innovation capacity of SMEs in the Balkan Mediterenean Area (InnoPlatform), , Програма Балкани-Средиземно море 2014-2020
 • I Tech: Youth Do Digital Science, КД 2 Еразъм+,
 • Промотиране на европейско съзнание и развитие на ключови компетенции (PEAK), КД 2, Еразъм +
 • Участие в проект" Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет" - 2013/2014 г.-актуализиране на уч. програма по англ.език ниво А1, научноизследователски, БСУ
 • Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование - УЦДО - разработване на модули за ел.обучение по англ.език в бакалавърски програми, научноизследователски, БСУ
 • Участие в интензивно обучение по англ. език на служители от "Инфраструктура Технолоджи Сервисиз и Инженеринг България"ЕООД по проект"Повишаване на проф.квалификация и ключовите знания и умения на заетите лица" , образователни услуги, БСУ
 • Участие в интензивно обучение по англ. език по Схема "Аз Мога Повече"2011/2014 г., образователни услуги, БСУ
 • Участие в проект"Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на система за повишаване и надграждане на квалификацията им"-2013/2014 - интeнзивен курс по спец.англ.език ниво В1, научноизследователски, БСУ
 • Участие в програма за обучение по английски език на турски студенти, образователни услуги, БСУ
 • Създаване на интерактивни упражнения на основата на видеоматериали за електронните курсове по английски език- ниво А1 и А2, научноизследователски, БСУ
 • Електронен курс по специализиран английски език за студенти от специалности ВО и Журналистика от ЦХН, научноизследователски, БСУ
 • Анализ на нуждите от специализирано обучение по английски език на студентите от специалности "Връзки с обществеността" и "Журналистика" от ЦХН, , Бургаски Свободен Университет