Ръководство на ЦХН

Декан на ЦХН
проф. д-р Мария Алексиева
тел. + 359 56 900 534
БСУ, кабинет 414
malex@bfu.bg

Зам.-декан на ЦХН
проф. д-р Йонка Балтаджиева
тел. + 359 56 900 444
БСУ, кабинет 14
baltadjieva@bfu.bg

Програмен координатор на Програмния съвет по "Педагогика и социални дейности"
проф. д-р Мария Алексиева
тел. + 359 56 900 534
БСУ, кабинет 414
malex@bfu.bg
Програмен координатор на Програмния съвет по „Психология"
проф. д-р Йонка Балтаджиева
тел. + 359 56 900 444
БСУ, кабинет 14
baltadjieva@bfu.bg
  Програмен координатор  „Обществени комуникации и информационни науки“
проф. дфн Калина Лукова
тел. + 359 56 900 543
БСУ, кабинет 503
lukova@bfu.bg
 

Програмен координатор  на Програмния съвет по "Чужди езици"
ст.пр. Йорданка Николова
тел. + 359 56 900 301
БСУ, кабинет 503
dana@bfu.bg