проф.д-р Юлия Йоргова

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Управление на операциите
 • Управление на услуги
 • Управление на човешките ресурси
 • Логистика
 • Управление на публични услуги
 • Образователни технологии

 

Членство в научни организации
 • Клуб 9000

 

Специализации
 • Франция, ENSAM - Париж, Образователни технологии 1997
 • Англия, Университетът на Съри, Управление на ВО и акредитац. 2004
 • България, БСУ, Електронно и дистанционно обучение. 2010
 • България, БСУ, "Умения за писане на проекти" 2010
 • България, РЦ за ДО на Пловдивски университет, "Обучение за преподаватели от ВУ за придобиване на умения за въвеждане на ИКТ в учебния процес във ВУ и работа в е-среда" 2010