Публикации

 

Области на научни интереси
 • Теория на графите
 • Финансова математика
 • Изследване на висшето образование

 

Членство в научни организации
 • American Mathematical Society
 • Съюз на математиците в България
 • Съюз на учените в България

 

Специализации
 • България, БАН- Институт по математика, Теория на Рамзи за графи
 • Русия, Московски държавен университет, Дискретна математика
 • Англия, CHER, Изследване на висшето образование
 • Унгария, CHER, Изследване на висшето образование
 • Франция, CHER, Изследване на висшето образование
 • Чехословакия, CHER, Изследване на висшето образование
 • Холандия, CHER, Изследване на висшето образование
 • Финландия, CHER, Изследване на висшето образование
 • Италия, CHER, Изследване на висшето образование
 • Германия, CHER, Изследване на висшето образование