проф.д-р Николай Колев

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Счетоводство
  • Управление
  • Банкиране

 

Членство в научни организации
  • Лаурият на международен конкурс на студентски научни разработки - Братислава, 1984 г.
  • Лицензиран оценител

 

Научни призове
  • KPMG competition winner - 1992
  • Лауреат на Международен конкурс за научно творчество - Братислава - 1984 г.

 

Специализации
  • Англия, КРМG, Одитинг 1993
  • Франция, REN UR2, Capital Budgeting 1997