доц.д-р Мария Монова-Желева

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Дистанционно обучение
 • Бази от данни за педагогически цели
 • Мултимедийни БД и разпределени мултимедийни ИС
 • Мултимедийна телематика
 • Интелигентни системи за електронно обучение

 

Членство в научни организации
 • Контектно лице за българия по 7-ма рамкова програма в областта "Сътрудничество - информационни и комуникационни технологии"
 • Член и учредител на Обществен женски парламент
 • Член на Асоциация за развитие на ИО в България
 • Представител на Бургаски свободен университет в световната асоциация "Global University in Distance Education" /GUIDE/
 • Член на редакторски колектив на международно научно списание "FormaMente", ISSN 1970-7118

 

Научни призове
 • Европейски сертификат за качество, програма "Сократ-Грюндвиг" на ЕС
 • Best Paper Award for the full paper entitled "Expanding the Knowledge Base and Development of New Skills of Museum Specialists in Line with the Digital Era" - UNESCO International Conference DiPP-2017
 • Почетен Професор на Университет "Абай Мурзахметов", Кокшетау, Казахстан

 

Специализации
 • Германия, Университет в Олденбург, Дистанционно обучение
 • Белгия, Университет в Брюксел, Интернет графика и дизайн
 • Германия, Университет в Олденбург, Мултимедийна телематика
 • България, ИМИ БАН, Мултимедийни бази от данни
 • Италия, Университет "Гуглиелмо Маркони", Разработване на нови методи и учебно съдържание за обучение чрез използване на технологиите "виртуални светове", "сериозни игри" и 3D симулации. 2013
 • Гърция, University of Thessaly, Разработване на нови методи и учебно съдържание за обучение чрез използване на технологиите "виртуални светове", "сериозни игри" и 3D симулации. 2012
 • Литва, Университет на Каунас, Разработване на е-менторинг платформа и курсове за обучение с цел развитие на компетенции за започване на нова работа и насърчаване на предприемачеството, адресирани към ВУЗ и цебтрове за професионално обучение. 2013
 • Великобритания, Merseyside Expanding Horizons Ltd., Разработване на е-менторинг платформа и курсове за обучение с цел развитие на компетенции за започване на нова работа и насърчаване на предприемачеството, адресирани към ВУЗ и цебтрове за професионално обучение. 2012
 • Гърция, Технически университет на Крит, Разработване на ИКТ-базирани подходи за развитие на ключови умения и компетенции за управление на СПА и уелнес центрове 2013
 • Белгия, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency /EACEA/, Управление на проекти по програма Erasmus+|KA2|Capacity Building inthe Field of Higher Education|Call 2015 2016
 • Австрия, Университет по приложни науки на Грац, Партньорство за познание и развитие на потенциала на масовите отворени онлайн курсове за света на бизнеса в Европа. 2016