проф.д-р Сава Димов

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Валутни пазари и операции
  • Икономически школи и представители
  • Финансови инструменти и деривативи

 

Членство в научни организации
  • СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Членска карта 7979/ 26-04-2001

 

Специализации
  • Русия, Финансовая академия към РФ, Икономика 1998
  • Германия, Университет в Пасау, Икономика 1986
  • Полша, ВШХ - Кошалин, Икономика 2000