Доклади
 • Върху някои аспекти на обуч. по счетоводство във ВУЗ, конф. на ЦИУН при БСУ, 1999

 

Учебници и помагала
 • Счетоводство на предприятието, 2018
 • Анализ на финансовите отчети, 2018
 • Сборник от задачи по Счетоводство на предприятието, 2017
 • Сборник от задачи и тестове Основи на счетоводството, 2016
 • Сборник от задачи по Счетоводство на предприятието, 2013
 • Основи на счетоводството, 2013
 • Сборник от задачи и тестове Основи на счетоводството, 2012
 • Сборник от задачи и тестове по Основи на счетоводството, 2010
 • Сборник от задачи по счетоводство на предприятието, 2009
 • Въведение в счетоводството, 2005
 • Сборник от задачи и тестове /основи на счетоводството/, 2005
 • Сборник от задачи и тестове по счетоводство, 2004
 • Сборник от задачи и тестове по счетоводство - първа част, 2003
 • Въведение в счетоводството - учебник, 2003
 • Счетоводство на предприятието /Сборник от задачи и тестовеІ, 2000

 

Научно-изследователски проекти
 • Регионална иновационна стратегия на югоизточен планов регион, международен, Област Бургас
 • Изграждане на мрежа за обучение на кадри от местната власт, международен, Темпус
 • Създаване на система за управление на университет, международен, Темпус
 • Социално-икономически монитор на община Бургас, , БСУ
 • Социално-икономически монитор на община Сливен, , община Сливен
 • Маркетингово проучване за алтернативно използв. на прожекц. зали на "Кинефикация, практ.-прил. разр., Кинефикация -Бургас