Статии
  • Философия на правото, Годишник на БСУ, 2000
  • За възможността да се водят гражданскоправни съдебни спорове между кмета и Общинския съвет, Юридически сборник, 1999
  • За същността на правния прпнцип и принципите на правото, Съвременно право, кн. 1, 1998

 

Доклади
  • "Приноса на Цеко Торбов във философията на правото", Конференция на БСУ, 2000

 

Учебници и помагала
  • Обща теория на правото, 2000
  • НА по ТСУ - учебно помагало, 1995
  • Вещно право, 1994