Ръководство на ЦИУН

Декан на ЦИУН
проф. д-р Мария Нейчева
тел. + 359 56 900 574
БСУ, кабинет 416
marian@bfu.bg

Зам.-декан на ЦИУН
доц. д-р Атанас Луизов
тел. + 359 56 900 445
БСУ, кабинет 15
luizov@bfu.bg

Програмен координатор „Администрация и управление”
проф. д-р Милен Балтов
тел. + 359 56 900 507
БСУ, кабинет 307
mbaltov@bfu.bg

Програмен координатор "Маркетинг" 
доц. д-р Атанас Луизов
тел. + 359 56 900 445
БСУ, кабинет 15
luizov@bfu.bg

Програмен координатор „Счетоводство и Финанси”
проф. д-р Сава Димов
тел. + 359 56 900 554
БСУ, кабинет 514
dimov@bfu.bg