Ръководство на ЦИУН

Декан на ЦИУН
проф. д-р Юлия Йоргова 
тел. + 359 56 900 574
БСУ, кабинет 416
yulia@bfu.bg

Зам.-декан на ЦИУН
доц. д-р Мария Нейчева
тел. + 359 56 900 445
БСУ, кабинет 15
marian@bfu.bg

Програмен координатор „Бизнес администрация”
проф. д-р Милен Балтов
тел. + 359 56 900 565
БСУ, кабинет 309
mbaltov@bfu.bg

Програмен координатор "Маркетинг" 
проф. д-р Лина Анастасова
тел. + 359 56 900 552
БСУ, кабинет 512
anastasova@bfu.bg

Програмен координатор „Счетоводство и Финанси”
проф. д-р Сава Димов
тел. + 359 56 900 554
БСУ, кабинет 514
dimov@bfu.bg