проф.д-р Радостин Долчинков

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Машиностроене-уредостроене, редукторостроене
 • Проектиране на метални инструменти
 • Анализ и синтез на механизми( лостове, гърбични,)
 • Проектиране на задвижвания с конвенционални и
 • неконвенционални зъбни предавка в манипулатори
 • Трибология, трибомеханика и триботехника
 • Роботика и автоматизация на п-вото-CAD-CAM с-ми
 • Компютърно проектиране на технологични системи
 • Маркетинг

 

Членство в научни организации
 • Член на BULCTOOM
 • Национално научно-техническо дружество по ТММ
 • Клуб 9000
 • Експериментални изследвания при нарязване на ц.з. колела ...

 

Специализации
 • България, Русенски университет, Надежност и якост на зъбни предавки