доц.д-р Силвия Лецковска

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Материалознание, наноматериали, тънки слоеве
 • Пластична деформация

 

Членство в научни организации
 • Trans Black Sea Region Union of Applied Electromag
 • НТС - секция БСУ, гр. Бургас
 • Асистентски колегиум BG
 • Рецензент на ICEST 2002, Nis, Yugoslavia
 • Съюз на учените на РБ

 

Специализации
 • България, ИЧС - Г.А. Насър, немски език
 • България, ТУ - София, педагогическа квалификация
 • България, ДФ ЗММ - София, Визуален спектрален анализ
 • България, ТУ - Габрово, Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради 2009
 • България, Министерство на образованието - НАПОО, Разработване и управление на проекти, финансиране от ЕС 2009
 • България, Служба по трудова медицина, Сертификат за завършен курс "Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ" 2014