доц.д-р Янислав Желев

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Комуникации
 • Мултимедия
 • Електронно обучение

 

Членство в научни организации
 • Виртуален музей - Проект към Министерството на културата
 • "Член на Асоциацията ""Развитие на информационното общество"" "

 

Научни призове
 • Европейски сертификат за качество, програма "Сокрет-Грюндвиг" на ЕС
 • Best Paper Award for the full paper entitled "Expanding the Knowledge Base and Development of New Skills of Museum Specialists in Line with the Digital Era" - UNESCO International Conference DiPP-2017
 • Почетен Професор на Университет "Абай Мурзахметов", Кокшетау, Казахстан

 

Специализации
 • Гърция, Атински университет, Мултимедия
 • Холандия, Университет на Твенте, Мултимедия
 • Австрия, Виенски университет, Комуникации
 • Гърция, Атински университет, Мултимедия