доц.д-р Веселина Жечева

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Информационна сигурност
  • Електронна търговия
  • Програмиране
  • Web системи

 

Членство в научни организации
  • Асоциация "Развитие на информационното общество"
  • Съюз на математиците в България

 

Специализации
  • Испания, Институт Алкантара, Кордоба, проект PEAK, Erasmus+ 2016