доц.д. н. Иванка Стамова

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Импулсни функционално диференциални уравнения
 • Лотка-Волтера модели
 • Невронни мрежи
 • Моделиране на икономически процеси

 

Членство в научни организации
 • Reviewer for Physics Letter A
 • Reviewer for Journal of Mathematical Analysis and Applications
 • СМБ
 • СУБ
 • Literaty club, Emgland
 • Reviewer for Mathematical and Computer Modelling
 • Reviewer for Discrete Dynamics in Nature and Society
 • Reviewer for Journal of Applied Mathematics and Computing
 • Reviewer for Mathematics and Computers in Simulation
 • Член на Редакторския борд на “International Journal of Mathematics and Computation”
 • The Econometric Society
 • Договор ММ-1001 към МОН
 • Чете лекции в ИПФ-Сливен към ТУ-София
 • Чела лекции в Щатски университет, Маями, САЩ; ISAS-Триест, Италия
 • Reviewer for Zentralblatt MATH
 • Reviewer for Mathematical Reviews
 • Член на Editorial Board of "Nonlinear Studies"
 • AMS
 • Reviewer for Mediterranean Journal of Mathematics
 • Reviewer for Information Sciences

 

Специализации
 • САЩ, UTSA, Texas, Диференциални уравнения 2005
 • Италия, ISAS - Триест, Диференциални уравнения 1999
 • САЩ, UTSA, Texas, Математическа биология 2003
 • САЩ, UTSA, Texas, Диференциални уравнения 2004
 • USA, UTSA, Texas, Невронни мрежи, моделиране 2007
 • Турция, Университет Мармара, Истанбул, Еразъм 2010