проф.д-р Даниела Орозова

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Интелигентни системи за обучение
 • Бази от данни
 • Мрежово програмиране
 • Експертни системи
 • Big Data Applications

 

Членство в научни организации
 • Асоциация Развитие на информационното общество RIO
 • Съюз на математиците в България
 • Съюз по електроника, електротехника и съобщения - София
 • Съюз на учените в България
 • Дружество ИКН към НТС - Бургас
 • Член на управителния съвет на Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС) - София
 • Контактно лице на БСУ за EURAXEES информационна мрежа.
 • Контактно лице на БСУ с Microsoft
 • Национален Център за Дистанционно Обучение в България

 

Научни призове
 • Грамота за активна работа със студентите на XI преглед на студентското научно творчество на ЦИТН
 • Юбилеен плакет на БСУ по случай 20 г. БСУ.
 • Грамота за активна работа от Съюза по електроника, електротехника и съобщения към НТС-София, по случай 50 години СЕЕС, 2014 г.

 

Специализации
 • Англия, Университети в Съсекс, Брайтън, Изкуствен интелект
 • Унгария, Будапеща, Euraxess, Участие в международен семинар в Будапеща 2 - 5 юни 2013 г. 2013
 • Белгия, Програма COST, Акция № IC1406, "High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications (cHiPSet)" 2015
 • Ireland, National College Of Ireland, Dublin, Ireland, Management Committee Meeting and Working Group Meeting on COST Project 2016
 • Швейцария, Церн - Женева, Посещение с научно-изследователска цел. 2016