гл.ас.д-р Пламен Ангелов

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Аудио техника и електронни измервания
 • Телевизия,телевизионни измервания.
 • Анализ на ел. схеми с OrCAD16.2, National Instrument Software, Altium Designer
 • Синтез и контрол на електронни величини.
 • Специализирани електронни измервания.
 • Проектиране на печатни възли и електронни схеми.
 • Съвременни високоефективни аудио усилватели

 

Членство в научни организации
 • Federation of the scientific and technical union in Bulgaria
 • Асоциация "Развитие на информационното общество"
 • Българска търговско промишлена палата.
 • НТС - Бургас
 • Audio Engineering Society (AES) International