гл.ас.д-р Даниела Марева

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Индукционно нагряване
  • Теория на електронните схеми и електронна схемотехника
  • Токозахранващи устройства

 

Членство в научни организации
  • НТС - Бургас
  • Член на клуб "Инфо Ком" към БСУ
  • Асоциация за "Развитие на информационното общество"