проф.д-р Ангел Тошков

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Оптични комуникации
 • Оптична и конвенционална кабелна техника
 • Компютърна техника и технологии
 • Банково дело, приложен софтуер за банково дело
 • Приложен софтуер
 • Микропроцесорна техника
 • Измерване в електрониката и електротехниката

 

Членство в научни организации
 • EUREL - Convention of National Societies of Electrical Engineers in Europe.
 • ФНТС - Федерация на научно-техническите съюзи в България.
 • Асоцииран член на ITU-T, ITU-R за 2018 г. от квотата на КСР за източна България.

 

Специализации
 • Русия, Москва, ВНИИКП, Кабели за високо напрежение. Разработка на нова технология на свързване 110, 220 кV 1991