гл.ас.д-р Атанас Димитров

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Сензорни ситеми за мобилни роботи
 • Сензори и сензорни системи за мобилни роботи
 • Зарядни и стартерни устройства
 • CAD/CAM/CAE системи
 • Мобилни наземни роботи
 • Роботи и манипулатори

 

Членство в научни организации
 • Научно-технически съюз
 • Българска (v)HDL асоциация
 • СЕЕС

 

Специализации
 • България, ТУ-Габрово, Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради 2009
 • България, ТУ-Габрово, Инструктор Cisco 1-во ниво 2014