доц.д-р Стоянка Моллова

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Организация на компютъра
  • Компютърни архитектури
  • Компютърни системи
  • Микропроцесорна техника
  • Контрол и диагностика на компютърни системи

 

Членство в научни организации
  • IEEE, Computer Society

 

Специализации
  • Турция, Университет Мармара, Истанбул, Reliability, design and test of computers 2011
  • Великобритания, Университет на Западна Шотландия, Пейсли, Fault-tolerant computer systems 2012
  • Португалия, Университет Нова де Лисабон, Лисабон, Design for dependability, control and testability of computers 2013