доц.д-р Камен Сейменлийски

Публикации

 

Области на научни интереси
 • Електротехника
 • Техническа безопасност
 • Електронни елементи
 • Присъединяване на ВЕИ към ЕС
 • Управление и експлоатация на ЕПС
 • СИТЕ на ел. оборудване
 • Теоретична електротехника

 

Членство в научни организации
 • Председател на секция "Електротехника и Електроника" БСУ към ФНТС
 • Trans Black Sea Region Union of Applied Elektromagnetism"
 • "НС Федерация на енергетиците в България"
 • "Експертна колегия на Съдебно - техническите експерти към БОС"

 

Научни призове

 

Специализации
 • , ТУ София, Съдебно - технически експертизи 2003
 • , БСУ, Мениджмънт в Енергетиката 1999
 • , ТУ Габрово, Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради 2009
 • България, Служба по трудова медицина, Сертификат за завършен курс "Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ" 2014