Монографии
 • Методи и алгоритми за дистанционно наблюдение на земната повърхност. , 2016

 

Статии
 • InSAR Modeling of Geophysics Measurements , Geographic Information Systems in Geospatial Intelligence, 2019
 • Spectrum's definition, Fourier transform's cross-correlation and compensation properties in ISAR imaging, ICTRS '19 Proceedings of the Eighth International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, 2019
 • IoT Platform for Efficient Management of Power Devices. ISBN 978-619-7126-57-0, ISSN: 1314-7846, http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/211, Computer Sciences and Communications, 2018
 • SAR/ISAR Advanced Image Reconstruction Algorithms. ISBN: 978-619-7126-57-0, ISSN: 1314-7846, http://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/208, Computer Sciences and Communications, 2018
 • Интелигентна система за управление на домашна мрежа базирана на устройства от тип интернет на нещата., ISSN 1311-221X, БСУ, Годишник, 2017
 • Ultrasonic Positioning System Implementation and Dynamic 3D Visualization. Print ISSN: 1311-9702, Online ISSN: 1314-4081., BAS, CIT 2017, Vol. 17, No.2, 2017
 • Two-Dimensional l1-Norm Minimization in SAR Image Reconstriction. Print ISSN: 1311-9702; Online ISSN: 1314-4081 , BAN, CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES, Volume 15, No 7., 2016
 • SAR Image Reconstruction Algorithm Based on 2-D Sparse Decomposition and L0 Norm Optimization. Print ISSN: 2414-1763; Online ISSN: 2414-6093, Journal of GeoSpace Science., 2015
 • Сигурни електронни плащания през интернет в платформата за електронни услуги на БСУ. ISSN 1311-221-X., БСУ, Годишник, 2014
 • Модел на сигнал с непрекъсната линейно честотна модулация и имплементация на радиолокационна система със синтезирана апертура., ISSN 1314-7846, БСУ, Компютърни науки и комуникации, 2014
 • BFU-ROVER the Burgas Free University NASA Space Apps Challenge 2014 Project., сп. "Българска Наука", бр.68, стр.19-23, 2014
 • One year kids academy for talents in programming, ISSN: 1314-7846, БСУ, Компютърни науки и комуникации, 2014
 • Консумиране на електронните услуги на БСУ. ISSN 1311-221-X., БСУ, Годишник, 2014
 • Платформи за електронно обучение като необходим компонент на образователната среда в училищата., Проект BG 051PO 001-4.1.05-0036 ДА МИСЛИМ НАШИТЕ ДЕЦА, 2013
 • От джаджи до роботи с Microsoft Gadgeteer., ISSN 1314-7846, БСУ, Компютърни науки и комуникации, 2013
 • Информационно-справочна система (електронно табло) на база LCD дисплеи., ISSN 1311-221-X, БСУ, Годишник, 2013
 • Оптично разпознаване на символи и конвертиране на изображение в текс посредством крос корелация., ISSN 1314-7846, БСУ, Компютърни науки и комуникации, 2012
 • Synthesis of Interferogram Based on DEM of Dilijan in Caucasus region, Armenia. ISSN: 1878-0296, ESIAT 2011, China, 2011
 • Internet-based system for e-journals, based on the "Open journal system", realized under a research project of Burgas Free University, ISBN 978-84-615-3324-4, ISSN 2340-1095., ICERI 2011, 2011
 • Open platform for conference organization, based on the "Open conference system", realized under a research project of Burgas Free University, ISBN 978-84-615-3324-4, ISSN 2340-1095., ICERI 2011, 2011
 • Числено моделиране на диферентни интерферограми с ефективна подпикселна крос-корелационна корегистрация., ISSN 1311-221-X , БСУ, Годишник, 2011
 • Получаване и обработка на спектрални сателитни изображения със средна резолюция от европейската агенция за космическа изследвания, ISSN 1311-221-X, БСУ, Годишник, 2010
 • Осигуряване на обучение по безопасност и сигурност в туризма в рамките на европейски проект TSST., ISSN 1312-6016, БСУ, Бизнес посоки., 2010
 • Проектиране и реализация на уеб платформа за колаборативна работа и споделяне на знания в електронен формат., ISSN 1312-6016 , БСУ, Бизнес посоки., 2009

 

Доклади
 • Complex SAR Signal Modeling and Image Reconstruction. ISBN 978-1-4503-6580-2, In Proceedings of ICTR 2018, 8-9 October 2018, Barcelona, Span, pp. 75-81, 2018
 • Interferometric SAR Modeling of Geophysics Measurements. ISBN 978-5-8084-2333-6 , International Conference "Contemporary Problems of Geography and Geology", (Dedicated to the 100th anniversary of the Yerevan State University), September 27-29,2018, Yerevan, Armenia, 2018
 • SAR-INSAR Advanced Image Reconstruction Algorithms. ISBN 978-619-7126-57-0, Конференция, БСУ, 2018
 • Интернет на нещата платформа за ефективен мениджмънт на електрически консуматори. ISBN 978-619-7126-57-0, Конференция, БСУ, 2018
 • Home Automation System Based on ESP 8266. ISBN: 978-1-5386-3419-6, 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), 2018
 • Kalman Tracking Filter in 3-D Space, Print ISBN 978-3-7369-9542-0, Online ISSN: 2155-5753, IRS, Prague, CD, 2017
 • Multifunctional inverse synthetic aperture radar: main processing Algorithms. ISBN 978-989-758-200-4, БСУ, Конференция, 2016
 • Ultrasonic Sensor Explorer, ISBN 978-619-160-648-1, Siela 2016, 2016
 • Multi-Satellite Interferometric SAR System. ISBN 978-989-758-200-4, Fifth International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, 2016
 • Фабрика за роботи. ISBN 978-619-7126-11-2, БСУ, Конференция, 2015
 • L0 norm optimization in SAR image reconstruction based on sparse decomposition. ISBN 978-619-7126-11-2 , БСУ, Конференция, 2015
 • GISAR image reconstruction based 2-D smoothed l0 norm minimization in sparse decomposition. ISBN 978-1-4799-7841-0 , 16th International Radar Symposium (IRS), 2015
 • SAR triangle CW LFM signal formation and imaging. ISBN 978-1-4799-5818-4, Siela 2014, 2014
 • Виртуална общност на Академия за таланти по програмиране към Университетски център за дистанционно обучение. ISBN 978-954-8468-96-1, Национална научно-практическа конференция ИНОВАЦИИ В ПРИЛАГАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, 2014
 • Управление на българския робот РОБКО-01, ISBN 978-954-8468-97-8, Конференция, Офис за технологичен трансфер, 2014
 • Продължаващо обучение чрез дигитално съдържание в курса за външни потребители Академия за таланти по програмиране към Университетски център за дистанционно обучение. ISBN 978-954-8468-96-1, Национална научно-практическа конференция ИНОВАЦИИ В ПРИЛАГАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, 2014
 • Академия за таланти по програмиране на една година., ISBN 978-954-9370-99-7, Конференция, БСУ, 2013
 • CW SAR Signal Model and system implementation., ISBN 978-954-9370-99-7, Конференция, БСУ, 2013
 • BSAR Geometry, Range Resolution Determination and Signal Modeling, ISBN: 978-619-90124-1-3, ISRSSP 2013, Bulgaria, Sofia, 2013
 • Fourier transform in complex SAR image reconstruction and interferomeric generation, ISSN 1314-6297, SIELA 2012, 2012
 • Разработване на системи за електронно изпитване чрез прилагане на тестова форма, ISBN 978-954-9370-87-4, БСУ, ЦИТН, Сборник доклади, 2012
 • Landslides in north-eastern Armenia investigated by radar interferometry and GIS modelling. ISBN 978-954-724-049-0, International Jubilee Conference, UACEG2012, University Of Architecture, Civil Engineering And Geodesy, 2012
 • Bistatic SAR SLC Image modelling and Interferometric Generation, ISBN 978-989-8565-28-0, ICTRS 2012, 2012
 • Интеграция на студентска база данни с платформа за електронно обучение, ISBN 978-954-9370-87-4, БСУ, ЦИТН, Сборник доклади, 2012
 • SAR pseudo differencial interferogram modeling, ISBN 978-954-9370-80-5, БСУ, Конференция, 2011
 • InSAR Study of Landslides in the region of lake Sevan, Armenia, ISBN 978-92-9221-261-2, ESA, FRINGE 2011, Italy, 2011
 • Digital elevation models of territories under risk in Caucasus region-Armenia, ISBN 978-954-9370-80-5, БСУ, Конференция, 2011
 • Електронни интернет базирани платформи за организиране на конференции и публикуване на електронни списания, ISBN 978-954-9370-80-5, БСУ, Конференция, 2011
 • SAR Imaging Model, ISBN 978-954-9370-72-0, БСУ, Конференция, 2010
 • Landslide phenomena in sevan national park - Armenia, ISBN 978-92-9221-250-6, ISSN 1609-042X, ESA, Living Planet 2010, Norway, 2010
 • Проактивно обучение в рамките на научно-изследователски проект "english for special purposes", ISBN 978-954-9370-72-0, БСУ, Конференция, 2010
 • TSST платформа за електронно обучение и споделяне на знания и материали в електронен формат, ISBN 978-954-9370-72-0, БСУ, Конференция , 2010
 • Изработване на платформа за електронни услуги на БСУ по научно-изследователски проект "Справочно-информационна система на електронните графици". ISSN: 1311-221-X, БСУ, Годишник, 2009
 • Електронно обучение и колаборация по специализиран английски език реализирани в рамките на научно-изследователски проект "English For Special Purposes" проведен в Бургаски свободен университет, ISBN 978-954-21-0446-9, ИУ Варна, юбилейна конференция., 2009
 • SAR mapping equations and coordinate transformations. ISBN 978-954-323-530-8, Siela 2009, 2009
 • Comparison Analysis of ESA software products and their functionality for interferometric processing, ISBN 978-954-323-530-8, Siela 2009, 2009
 • Keyshop - платформа за електронно обучение, колаборативна работа, съвместно споделяне на знания и материали в елекетронен формат. ISSN: 1311-4506, Юндола, 2009
 • Обучение на работното място - технологични подходи и решения. ISSN: 1311-221-X, БСУ, Годишник, 2009
 • Моделиране на процеса на формиране на InSAR сигнал, ISBN 978-954-9370-63-8, БСУ, Конференция, 2008
 • Пускане в експлоатация на студентски сървър за електронна поща и неговата интеграция с платформата за електронно обучение Moodle, ISBN 978-954-9370-63-8, БСУ, Конференция, 2008
 • Изграждане на система за On-Line регистрация на кандидат-студенти и плащане на такси за изпити през интернет чрез системата за електронно разплащане E-Pay, ISSN 1311-221-X, БСУ, Годишник, 2007
 • Програмно осигуряване на изчисление на параметрите на ISAR геометрично-кинематичния сценарий, ISSN 1313-2407, БСУ, Научна конференция "Съвременни технологии 2007", 2007
 • Изграждане на интернет базирана кандидат-студентска информационна система за бургаския свободен университет, ISSN 1311-221-X, БСУ, СНТ 2001, 2001

 

Учебници и помагала
 • Академия за таланти по програмиране., 2017
 • Ръководство по програмиране на базата на езика C++., 2016
 • Ръководство по роботика. Lego Mindstorm NXT2 комплекти 9797 и 9695., 2015
 • Практическо ръководство по тримерен печат. Асемблиране, настройки, принтиране., 2015
 • Microsoft Small Basic. Въведение в програмирането., 2015
 • Ръководство за разработване на електронни курсове за дистанционно обучение., 2014
 • Жълта книга по C#., 2013
 • Практикум по интернет приложения., 2011
 • Ръководство по програмиране на базата на езика C++., 2009
 • English for Special Purposes., 2009

 

Научно-изследователски проекти
 • Бистатична радиолокационна система за превенция на нарушения на сухопътни, въздушни и морски граници: модели и злгоритми за синтез на сигнали и реконструкция на изображението, НИП, БСУ
 • Национална програма "Обучение за ИТ кариера" за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“, НИП, МОН
 • Разработване на иновативен продукт – Интелигентна система за приоритетно разпределение на алтернативната електрическа енергия към собствен консуматор, НИП, Солвентер ООД
 • Школа по роботика, НИП, БСУ
 • Растеж и устойчивост чрез платформа за обучение и развитие, EEA-Grants, Фондация "Програма стъпка по стъпка"
 • Клуб за приложно програмиране в БСУ, НИП, БСУ
 • Програмно-техническа система за визуализация на обекти, релеф и релефни деформации, НИП, БСУ
 • № 93-00-07/07.01.2013 г., проект "Информационно-справочна система на база LCD дисплеи", НИП, БСУ
 • BG051РО 001-4.1.05-0036 - ДА МИСЛИМ НАШИТЕ ДЕЦА, процедура: BG 051РО 001-4.1.05 - Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" , Министерство на образованието младежта и науката
 • BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", процедура: BG051PO001-3.3.07 "Ученически и студентски практики", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Министерство на образованието младежта и науката
 • BG051PO001-3.1.08-0017 "Уни-Съвършенство - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет", процедура: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Министерство на образованието младежта и науката
 • BG051PO001-1.1.06 "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж", проект: "Ново начало - от образование към заетост", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Агенция по заетостта, Европейски социален фонд
 • BG051PO001-4.3.04-003 "Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот", процедура: BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование" , Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Министерство на образованието младежта и науката
 • Въвеждане в експлоатация на интернет-базирани платформи за електронни издания и организиране на конференации, НИП, БСУ
 • Интернет базирана система за електронни списания, НИП, БСУ
 • Електронна платформа за организиране на конференции, НИП, БСУ
 • Електронен курс по специализиран английски език за студенти от специалности Връзки с обществеността и Журналистика от ЦХН, НИП, БСУ
 • Обработка на комплексни изображения, получени с ASAR-ENVISAT за превенция и оценка на последствията от природни бетствия, НИП, БСУ
 • Справочно-информационна система на електронните графици, НИП, БСУ
 • English for Special Purposes, НИП, БСУ
 • Training Safety and Security in Tourism /TSST/ (2008-1-BG1-LEO05-00437), Leonardo da Vinci, EU
 • Електронно изработване и управление на учебните графици, НИП, БСУ
 • Електронното обучение в БСУ. Разработване на електронни курсове и тяхното интегриране в обучението., НИП, БСУ
 • Методи и алгоритми за получаване на радиолокационни изображения на движещи се обекти със сложна геометрия , НИП, БСУ
 • Keyshop - a New Culture of Learning (134022-LLP-2007-DE-GRUNDVIG-GMP), GRUNDVIG, EU
 • ISAR и SAR технологии за възстановяване образи на обекти със сложна геометрия с прилагането на сигнали с висока разделителна способност , НИП, БСУ, ЦИТН
 • PARMENIDE - Promoting Advanced Resources and Methodologies for New Teachers in Digital Education, Leonardo da Vinci, EU
 • Единна база данни за студентите в БСУ, модул към Академичнатта информационна система, НИП, БСУ
 • Изграждане на BFUAdmission - Система за on-line регистрация на кандидат-студенти и плащане на такси за изпити през Internet, чрез системата за електронно разплащане ePay, НИП, БСУ
 • Пилотен проект за изграждане на университетска безжична мрежова инфраструктура., НИП, БСУ
 • Реализация на клъстер за паралелна обработка на информация, НИП, БСУ