Монографии
 • ИЗСЛЕДВАНЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА ЛИНЕЙНИ АУДИО УСИЛВАТЕЛИ С ОТЧИТАНЕ КОМПЛЕКСНИЯ ХАРАКТЕР НА ТОВАРА, 2016

 

Студии
 • АНАЛИЗ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ ПРИ АСЕМБЛИРАНЕ И ЗАПОЯВАНЕ НА ПЕЧАТНАТА ПЛАТКА, Годишник на БСУ, 2020

 

Статии
 • Някои технически особености при форматиране на зависими източници с PSPICE - част.2., Годишник БСУ, 2019
 • Някои технически особености при форматиране на зависими източници с PSPICE - част.1., Годишник БСУ, 2019
 • Числено изследване на шумовото напрежение при тунерите - част.2., Годишник БСУ, 2018
 • Числено изследване на шумовото напрежение при тунерите - част.1., Годишник БСУ, 2018
 • Микропроцесорно управление на съвременните телевизионни приемници - анализ на линейност на вградените интегратори, Годишник на БСУ 2017, 2017
 • MPPT тракер Автор студент: Манол Великов Научен ръководител: Пламен Ангелов, Конференция за студентско научно творчество, 2015
 • Съвременни методи за обучение при изследване на технически елементи за охрана и сигурност, Годишник БСУ, 2014
 • Електродинамичният високоговорител, като комплексен товар на аудио усилвателя - част.2., Годишник БСУ, 2013
 • Електродинамичният високоговорител, като комплексен товар на аудио усилвателя - част.1., Годишник БСУ, 2013
 • Analysis of the methods to Define the Switching losses in Class D Audio Amplifier, Annual journal of electronics, 2012
 • Comparative Analyses of the Methods to Define the Switching Loses in Class D Audio Amplifier – part1, ICEST Serbia, 2011
 • Modified electronic system for controlling the low frequency bridge inverter - part.2. simulation, Annual journal of electronics 2011, 2011
 • Modified electronic system for control the low frequency bridge inverter - part.1. block diagram, Annual journal of electronics 2011, 2011
 • Практическа разработка на линеен аудио усилватели клас H с цел широколентово измерване на приведените нелинейни изкривявания, Списание Акустика Варна, 2010
 • Практическа разработка на линеен аудио усилвател клас "AB" с цел широколентово измерване на приведените нелинейни изкривявания, Списание Акустика Варна 2010, 2010
 • Analysis of the Efficiency of Class AB Low-Frequency Amplifiers, Annual Journal of Electronics 2010, 2010
 • Critical Analysis of the High Efficiency Audio Power Amplifier Class - AB vs. Class H, Annual Journal of Electronics, 2010
 • Intelligent feedback correction of total harmonics distortion, Advanced Aspect of Theoretical Electrical Engineering Sozopol2009, 2009
 • A car security system model based on timed petri nets, Advanced Aspect of Theoretical Electrical Engineering Sozopol 2009, 2009
 • Сравнителен симулативен анализ за определяне на загубите в MOSFET електронен ключ в режим на изключване, Списание Акустика Варна 2009, 2009
 • Сравнителен симулативен анализ за определяне на загубите в MOSFET електронен ключ в режим на включване, Списание акустика Варна 2009, 2009
 • Intelligent Visualization of Total Harmonic Distortion in Frequency up to 10kHz., ICEST Serbia, 2008
 • Модифициран метод за определяне на загубите с анализ на преходен процес в режим на изключване, Списание акустика Варна 2008, 2008
 • Модифициран метод за определяне на загубите с анализ на преходен процес в режим на включване, Списание акустика Варна, година 10, брой 10/2008, 2008
 • Обзор (критичен анализ) на методи за изследване на ефективността при аудио усилватели с преобразуване на сигнала, Списание Акустика Варна, година 9, брой 9/11.2007, 2007
 • Обзор на методи за изследване на ефективността при аудио усилватели с преобразуване на сигнала., Списание Акустика Варна, година 9, брой 9/11.2007, 2007
 • Автор студент: Иван Калпакчиев Научен ръководител: Пл. Ангелов Микропроцесорен пробник и сигнал генератор, Студентска научна конференция, 2006
 • Студент автор: Милен Скарлатов Научен ръководител: Пламен Ангелов Проектиране на усилвател за HiFi Subwoofer, Студентска научна конференция, 2006
 • Студент автор: Яни Янев Научен ръководител: Пл. Ангелов Честотен измерител на импеданс , Студентска научна конференция, 2006
 • Иновационни модели при внедряване на технически проекти, Списание "Бизнес посоки" брой 2/04.2006, 2006
 • Автор студент: Яни Янев Научен ръководител: Пл.Ангелов Параметричен синтез и анализ на функционален генератор изпълнен с ICL8038, Студентска научна конференция БСУ 2005, 2005
 • Автор студент: Васил Бонев Научен ръководител: Пл.Ангелов Оптимизационен синтез на MPEG2 кодиране, , Студентска научна конференция БСУ 2005, 2005
 • Синхронът между теория и практика в техническото обучение, Годишник БСУ, 2005
 • Компютърен синтез и анализ на триточкова генераторна схема тип Колпиц, Годишник БСУ, 2003
 • Анализ на нов метод за определяне на мястото на пoвредата по кабелни линии, Годишник БСУ, 2002

 

Доклади
 • Някой особенности при избора на компютърен хардуер за десктоп компютри, Съвременни управленски практики XI, 2021
 • Най-често срещаните пропуски при асемблиране на десктоп компютри, Съвременни управленски практики XI, 2021
 • Симулация на малка PV система монтирана в градска среда - част.2., Бурграски Свободен Университет, 2020
 • Симулация на малка PV система монтирана в градска среда - част.1., Бурграски Свободен Университет, 2020
 • Математически синтез и анализ на лентов филтър с мост на Вин - Част.2., Юбилейна научна конференция с международно участие "Новата идея с образованието", 2016
 • Математически синтез и анализ на лентов филтър с мост на Вин - Част.1., Юбилейна научна конференция с международно участие "Новата идея с образованието", 2016
 • Модифициран метод за синтез на клас АВ аудио усилвател натоварен с комплексен товар - част.2., Научна конф с межд Участие БСУ Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието, 2015
 • Модифициран метод за синтез на клас АВ аудио усилвател натоварен с комплексен товар - част.1., Научна конф с межд Участие БСУ Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието, 2015
 • Разработване на учебна документация за дистанционно обучение на тема "Въведение и класификация ви системите за дистанционен контрол и мониторинг", Национална научно-практическа конференция "Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение", 2014
 • Един различен подход за провокиране на самостоятелна работа на студентите от техническите специалности, Научна конференция Знанието - източник на иновации БСУ Бургас, 2013
 • Компютърно изследване на входните стерео смесители приложими при цифровите системи Dolby Digital, Научна конференция Знанието - източник на иновации БСУ Бургас, 2013
 • Modified method for design of the low-frequency audio driver - Student autor: Anton Petrov Mentor: Plamen Angelov, ICEST 2012 - Student conference, 2012
 • Modified method for determining the output parameters on the audio power stage with complex load, ICEST 2012, 2012
 • Using IR-Light for proximity detecting Student authors: Stanislav Yanov Mentor: Plamen Angelov, ICEST 2011 NISH Student conference, 2011
 • Critical analyses of international standards fo non-ionizing radiation Student autors: Liliya Petrova Mentor: Plamen Angelov, ICEST 2011 - NISH Student conference, 2011
 • LED spectrum analyzer, SIELA 2009, 2009
 • Изследване плътността на електромагнитните излъчвания в град Бургас, Конференция Телеком 2009, 2009
 • Изследване на спектъра на електромагнитни излъчвания в град Бургас, Конференция Телеком 2009, 2009
 • Оценка на влиянието на електромагнитното поле върху човека. Сравнение между препоръчителни и измерени стойности, Конференция Телеком 2009, 2009
 • Development of Model for Dynamic Measurement of Gain Frequency Response, XLIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ICEST, 25-27 June, 2009, 2009
 • Automatic System for Measuring the Gain Frequency Response. Prototype Realization, XLIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ICEST, 25-27 June, 2009, 2009
 • Measurement an correction of the total harmonic distortion, SIELA 2009, 2009
 • Low frequency measurement and control of the load impedance, ICEST 2008 Nis, 2008
 • Intelligent vizualization of total harmonic distortion in frequency up to 10 kHz, Convention of Electronics, 2008, Sozopol, 2008
 • Critical analysis of a method for determining the efficiency at linear audio amplifiers, Convention of Electronics, 2008, Sozopol, 2008
 • Обзор на високоефективни аудио усилватели клас D, БСУ Бургас, 2008
 • Обзор на високоефективни аудио усилватели клас AB, G и H, БСУ Бургас, 2008
 • СРАВНИТЕЛЕН СИМУЛАТИВЕН АНАЛИЗ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ИЗМЕРВАТЕЛЕН ГЕНЕРАТОР, НТС Електроника 2008, 2008
 • МАТЕМАТИЧЕСКИ СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ИЗМЕРВАТЕЛЕН ГЕНЕРАТОР, Национална конференция с международно участие Електроника 2008, 29-30 май 2008г., София, 2008
 • Модифициран метод за проектиране на крайно нискочестотно стъпало по ток, Научна конф. БСУ 2007, 2007
 • A method to define the losses in audio -amplifier class D, Electronics, Convention of Electronics, Sozopol, Bulgaria, 19 - 21 September 2007, 2007
 • A dinamic measure of harmonic distortion, Electronics ET2007Convention of Electronics, Sozopol, Bulgaria, 19 - 21 September 2007, 2007
 • Модифициран метод за проектиране на драйверно нискочестотно стъпало, Научна конф. БСУ 2007, 2007
 • Подходи и синхронни модели при теоретико практична подготовка, Конф. с международно участие БСУ, 2006
 • MEASUREMENT AND CONTROL OF TOTAL HARMONIC DISTORTION IN FREQUENCY RANGE 0, 02-10KHZ, Електроника 2005 гр.Созопол., 2005
 • DIGITAL AUDIO PROGRAMMABLE TIME DELAY - AUDIO EFFECT, Електроника 2005 гр.Созопол, 2005
 • Една възможност за индикация на хармониците на тока, Национална конференция с международно участие Електроника 2004, 21 - 22 май 2004г., София, 2004
 • Localization and measurement of the frequency of the critical non periodical signal, Convention of Electronics, 22 - 24 September 2004, Sozopol, 2004
 • Анализ на основни изрази при насочване на антени системи по ъгъла на Азимута и елевацията, БСУ Конференция, 2001

 

Учебници и помагала
 • Програмни продукти за инженерни решения - Първо издание учебник, 2014
 • Аудио и видео техника - ръководство за лабораторни упражнения - четвърто преработено и долълнено издание, 2012
 • Измерване в електрониката и комуникациите - ръководство за лабораторни упражнения - първо издание, 2004
 • Конструиране и технол. на електронни апаратури Ръководство за семинарни упражнения, лабораторно упражнения и курсова работа - първо издание, 2003

 

Научно-изследователски проекти
 • 2020-1-PL01-KA203-082255, “Inspire students entrepreneurial thinking to drive discovery, creativity and innovation” (INSPIRE), Международен научен или образователен, ERASMUS +
 • 2020-1-IT02-KA226-HE-095538 „ EDucational University GATeway to enhance innovative E-learning capabilities, resilience and new best practices“ (EDU-GATE), Международен научен или образователен, ERASMUS +
 • 2020-1-BG01-KA202-079046 “EuRiCa: Europe ritual cuisine – digital presentation and preservation, Международен научен или образователен, ERASMUS +
 • 2019-1-EL01-KA203-062487 “STUNED: Standards Teaching in University Education”, Международен научен или образователен, ERASMUS +
 • ISAR наблюдение и изобразяване на астероиди: алгоритми и числено моделиране, Национален друг, БСУ
 • Разработване на иновативен продукт - Интелигентна система за приоритетно разпределение на алтернативната електрическа енергия към собствен консуматор, Национален по процедура BG16RFOP002-1.002 "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г., EU
 • Изследване поведението на PIR датчик за оценка на риска при злоумишлени действия, ДР, БСУ
 • Гравитационен метод за съхранение на електрическа енергия при ВЕИ, ДР, БСУ
 • Електронна система за резервирано захранване на консуматор от възобновяем енергиен източник и електропреносна мрежа, ДР, БСУ
 • Modification Off-Grid system, Open source NASA project,
 • MPPT system, Open source NASA project, NASA
 • Inteligent on-grid pv controll system, Open source NASA project, NASA
 • Вграждане на иновативни електронни системи към автоматизираните системи в производството - разработване на прототип и вграждане на "Микроконтролерна система за принудителен старт на ветротурбина", "Електронна система за защита на комуникационния интерфейс" и "Система за подобряване работата на вградения cos(Phi) компенсатор", Външен проект, ЕТ Делчо В. Мушев: внос-износ
 • Inteligent ATS, Open source NASA project, Nasa space apps challange
 • using-eme-144mhz-radio-with-smtp-network-protocol-for-secure-communications-between-space-objects, Open source NASA project, Nasa space apps challange
 • Програмно-техническа система за визуализация на обекти, релеф и релефни деформации, НИД, БСУ
 • Вграждане на иновативни електронни системи към автоматизираните системи в производството - разработване на прототип и вграждане на "Микроконтролерна система за принудителен старт на ветротурбина" и "Система за подобряване на работата на вградения cos(Phi) компенсатор", Външен проект, ЕТ Креони
 • Електронна система за видео наблюдение на офис от 100кв2, ДР, БСУ
 • Резервирано захранване на консуматор от възобновяем енергиен източник и електропреносна мрежа, ДР, БСУ
 • Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на млади хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в БСУ, Национален по процедура BG051PO001-3.1.07, EU
 • Изследване и анализ на нормите за нейонизиращо лъчение в радио обхват 2,4GHz, ДР, БСУ
 • Вграждане на иновативни електронни системи към автоматизираните системи в производството - разработване и вграждане на "Електронна система за защита на комуникационния интерфейс", Външен проект, ЕТ Креони
 • Вграждане на иновативни електронни системи към автоматизираните системи в производството - разработване и вграждане на "Микроконтролерна система за дистанционен контрол на ветрогенераторите" и "Електронна система за защита на комуникационния интерфейс", Външен проект, Фалкон ЕООД
 • Разработване и внедряване на "Автономна соларна система за осветление на билборд", Външна организация, Солектрикс ЕООД
 • Разработване проект на "Система за автономно захранване на AC консуматори с обща мощност 750VA", Външен проект, Солармиа ЕООД
 • Обработка на комплексни изображения, получени с ASAR-ENVISAT за превенция и оценка на последствията от природни бедствия, НИД, БСУ
 • Determining the power dissipation in power stage inverters, Международен проект по седма рамкова програма 2012-2013г, DERri
 • Светодиодно осветление с вятърна и слънчева енергия, НИД, БСУ
 • Разработка на модифициран метод за определяне на загубите в крайни ключови транзистори, НИД, БСУ
 • Вграждане на иновативни електронни системи към автоматизираните системи в производството - разработване и вграждане на "Микроконтролерна система за дистанционен контрол на ветрогенератирите", Външен проект, ЕТ Креони
 • Изследване на радио релейна линия за безжични компютърни мрежи приложима за интернет свързаност на ветропарк, ДР, БСУ
 • Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги на БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот, Национален по процедура BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование" на ОП "Развитие на човешките ресурси", EU
 • Разработване и внедряване на система "Иновация в осветлението: светодиодни осветителни тела светят с понижена консумация", Външен проект, Солектрикс ЕООД
 • Разработване и внедряване на система " Соларна система с инжекция на мрежова енергия", Външен проект, Солектрикс ЕООД
 • Инфраред панел за детекция на близки обекти, ДР, БСУ
 • Изследване на радио релейна линия за безжични компютърни мрежи, ДР, БСУ
 • Високоефективни аудио усилватели клас Д, ДР, БСУ
 • Разработка на програмни алгоритми за дистанционен контрол на ветропарк, ДР, БСУ
 • Проектиране и практическа разработка на функционален генератор с MAX038, ДР, БСУ
 • Проектиране и изработка на специализиран генератор с директен синтез на честотата, ДР, БСУ
 • Съвременни методи за оценка на високоефективни аудио усилватели. Спектрален метод за измерване на THD при линейно крайно стъпало, НИД, БСУ
 • Изследване и анализ на нормите за нейонизиращо лъчение, ДР, БСУ
 • Проектиране на нискочестотно крайно стъпало по мощност в приложение на Dolby Digital System 5.1, ДР, БСУ
 • Използване на нелинейни ефекти в оптичните влакна за измерване на физични величини, Фонд "Научни изследвания" - предложение за проект, МОН
 • Методи и алгоритми за получаване на радиолокационни изображения на движещи се обекти със сложна геометрия, НИД, БСУ
 • Проектиране и симулативен анализ на нискочестотно крайно стъпало по мощност, ДР Проектиране и разработка на прототип, БСУ
 • Проектиране на едноканален логически анализатор, I2C тестерс, ДР Проектиране и разработка на прототип, БСУ
 • Проектиране и симулативен анализ на система за динамична индикация в спектъра на нискочестотни сигнали, ДР Проектиране и разработка на прототип, БСУ
 • Автоматизирана система за отчитане на АЧХ при нискочестотни аудио стъпала, НИД, БСУ
 • ISAR и SAR технологии за възстановяване образи на обекти със сложна геометрия с прилагането на сигнали с висока разделителна способност, НИД, БСУ
 • Promoting Advanced Resources and Methodologies for New Teachers in Digital Education (PARMENIDE), Международен научен или образователен, EU
 • Проектиране и разработка на обортомер, ДР - изработка на прототипен лабораторен макет,
 • Проектиране и разработка на специализирани печатни платки за локално захранване на лаб.маси, Вътрешен към ЦИТН, ЦИТН
 • Изследване и схемотехнически анализ на функционален генератор изпълнен с IC MAX038, ДР - изработка на прототипен лабораторен макет,
 • Проектиране и изработка на електронен измерител на нелинейни изкривявания в Hi-Fi аудио диапазон, Разработка на прототип към проект по НИД, БСУ
 • Проектиране и разработка на аудио ниво индикатор, Разработка на прототип към проект по НИД, БСУ
 • Проектиране на система за визуализация спектъра на нискочестотни сигнали с използване на програмен осцилоскоп, Оптимизация и техническо решение към проект по НИД, БСУ
 • Изследване и проектиране на HiFi спектрален анализатор в честотен диапазон 20 [Hz] - 20 [kHz]., ДР - изработка на прототипен лабораторен макет,
 • Проектиране и изследване на радио транспондер в двубандов GSM обхват, ДР - изработка на прототипен лабораторен макет,
 • Автоматизирана компютърна система за следене на параметрите на аудио сигнали с отчитане на нелинейните изкривявания, НИД, БСУ
 • Електронна система за контрол на достъпа, НИД, БСУ
 • Лабораторен функционален генератор, ДР, БСУ
 • Проектиране на система за корекция на нелинейни изкривявания в Hi-Fi диапазон, ДР, БСУ
 • Програмно моделиране и параметрична оптимизация на нискочестотно крайно стъпало по мощност, ДР - симулативен анализ, БСУ
 • Проектиране на нискочестотно крайно стъпало по мощност в приложение на Dolby Digital System, ДР - изработка на прототипен лабораторен макет, БСУ
 • Проектиране на аудио система за калибриране и изследване параметрите на аудио усилвател, ДР, БСУ
 • Разработване и внедряване на Микроконтролерна система за управление на електрокотел, Външен проект, Мултиплекс ЕООД
 • АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА С ИНДИКАЦИЯ НА ОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ, НИД, БСУ
 • Методи и алгоритми за моделиране и обработка на РЛС отразен от обекти със сложна геометрия и възстановяване на техните образи., НИД, БСУ
 • Проектиране на електронен измерител на коефициента на нелинеини изкривявания в HiFi аудио диапазон 20 [Hz] - 20 [kHz], ДР, БСУ
 • Разработване и внедряване на Микроконтролерна система за управление на циркулационни помпи, ВЪНШЕН ПРОЕКТ, Мултиплекс ЕООД
 • Нискочестотен усилвател на мощност, ДР - изработка на прототипен лабораторен макет, БСУ
 • Изследване и симулативен анализ на аудио система за озвучаване тип "Dolby Surround" , ДР, БСУ
 • Система за сигнализация и охрана реализирана със специализирана видео детекторна приставка, ДР - изработка на прототипен лабораторен макет, БСУ
 • Система за контрол на достъпа с разпознаване и четене серийния остатъчен номер на Чип карти, ДР - изработка на прототипен лабораторен макет, БСУ
 • Камерен канал в предавателна телевизионна камера, ДР - изработка на прототипен лабораторен макет, БСУ
 • Отклонителни системи в телевизионни приемници , ДР - изработване на дипломен макет, БСУ
 • Радиоприемник за честотно модулирани сигнали, ДР - изработка на прототипен лабораторен макет, БСУ
 • Честотен модулатор (предавател)за FM радио, ДР - изработка на прототипен лабораторен макет, БСУ

 

Цитирания
 • Mayank Choadhry, Jimmy Eadie, Anil Kokaram. Headphone Filtering in Spectral Domain, 2019
 • Панагиев, О. Б., Г.В. Райчева . Схема за компенсиране на нелинейните изкривявания в широколентови влакнестооптични комуникационни системи, 2008
 • Панагиев, О. Б. . Оценка на грешката при експирементално и теоретично изследване на нелинейни изкривявания в комуникационни устройства, 2008
 • Панагиев О.Б.. Определяне на оптималния брой на последователно свързани усилватели в широколентова кабелна комуникационна мрежа, 2008
 • Zhivomirov H.. safe operation area limitation in class B amplifier, 2007