Академичен състав

проф.д. н. Веселин Цанков

Дни за консултации:

Публикации

проф.д. н. Мария Нейкова

Дни за консултации:

петък, от 13 до 15 ч., стая 415

Публикации

проф.д-р Александър Драгиев

Дни за консултации:

Публикации

проф.д-р Момяна Гунева

Дни за консултации:

Публикации

проф.д-р Силви Чернев

Дни за консултации:

Публикации

проф.д-р Тодор Тодоров

Дни за консултации:

Публикации

доц.д-р Александър Иванов

Дни за консултации:

Публикации

доц.д-р Боян Георгиев

Дни за консултации:

Вторник, от 10 до 12 ч., стая 405

Публикации

доц.д-р Валентин Георгиев

Дни за консултации:

Публикации

доц.д-р Ваня Стаматова

Дни за консултации:

Сряда, от 10:00 до 12:00 ч., стая 408
Понеделник, от 10 до 12 ч., стая 408
Сряда, от 10 до 12 ч., стая 408

Публикации

доц.д-р Красимир Коев

Дни за консултации:

Публикации

доц.д-р Мила Иванова

Дни за консултации:

Публикации

доц.д-р Радостина Иванова-Мишинева

Дни за консултации:

петък, от 10 до 12 ч., стая 407

Публикации

доц.д-р Светла Маргаритова