гл.ас.д-р Ваня Стаматова

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Международно търговско право
  • Международно морско право
  • Международно морско право
  • Международно осиновяване

 

Членство в научни организации
  • Член на Българската асоц. по международно право
  • Член на Правна клиника БСУ

 

Специализации
  • , БСУ, Обучение за проекти 2010
  • , ПУ" Паисий Хилендарски", Участие в проект за електронно обучение 2010