гл.ас.д-р Валентин Енчев

Публикации

 

Области на научни интереси
  • История на българската държава и право
  • Наказателно - изпълнително право

 

Членство в научни организации
  • Научно-методически съвет по затворно дело към МП

 

Специализации
  • Швейцария, Берн, затворно дело
  • Англия, университета в Шефилд, наказателно-изпълнително право
  • Ирландия, Университета в Корк, наказателно-изпълнително право