Публикации

 

Области на научни интереси
  • Политология
  • политическа социология

 

Членство в научни организации
  • Национална асоциация по политология

 

Специализации
  • СССР, МГУ-Институт за повишаване на,
  • СССР, Институт за межд.работн. движе, разменна програма
  • Франция, Център за хум. изследвания, ЮН, програма за помощ "Север-ЮГ"