ас. Даниела Зарева

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Граждански процес
  • Способи за алтернативно разрешаване на спорове и медиация
  • Защита на личните данни

 

Специализации
  • България, БАИРС - Пловдив, Медиация - Специализирана медиация 2005
  • България, БАИРС - Пловдив, Медиация - основен курс 2004