проф.д-р Александър Драгиев

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Международно правораздаване
  • Международна закрила правата на човека
  • Международно публично право

 

Членство в научни организации
  • Българска асоциация по международно право
  • Юридически консултант на Министерството на външните работи и Министерството на труда и социалната политика
  • редовен член на Асоциацията по международно право - Лондон

 

Специализации
  • Холандия, Академия по межд. право- Хага, международно хуманитарно право
  • Полша, Международен комитет на червен, международно публично право
  • Франция, Европейски съд за правата на ч, права на човека