Публикации

 

Области на научни интереси
 • Политическа история на Европа и Северна Америка
 • Външна политика на България
 • Международни организации
 • Европейска и евроатлантическа сигурност
 • Балканския геополитически възел
 • История на европейската идея и на европейската интеграция
 • Етнопсихолагия
 • Историография
 • Неправителствени организации
 • Народопсихология
 • Всеобща история на държавата

 

Членство в научни организации
 • Българско геополитическо дружество
 • Българско историческо дружество

 

Научни призове
 • Юбилеен медал "13 века България"
 • Научна награда на Международната фондация "Георги Димитров"

 

Специализации
 • Германия - Бон, Фондация "Фридрих Еберт", Международни организации 1983
 • Русия - Москва, Академия за обществени науки, Най-нова обща история 1988
 • Полша - Варшава, Академия за обществени науки, Нова и съвременна обща история 1989