доц.д-р Славка Димитрова

Публикации

 

Области на научни интереси
 • наказателно право
 • наказателен процес
 • юридическо образование

 

Членство в научни организации
 • Черноморска правна общност
 • Правна клиника-БСУ
 • Център за правни изследвания

 

Специализации
 • Италия, Save the children Italy, Legal clinics and other instruments for the promotion of children rights 2014
 • Норвегия, Oslo University, 2014
 • Гърция, Tulane Law School and Aegean Institute of the Law of the Sea, Maritime Law and International Environmental Law 1998
 • Чехия, Legal Writing Institute, право 2005
 • Норвегия, Oslo University, Nordic prison system 2012
 • Япония, Ryukoku University, Kyoto, Criminal Law, Criminology 2013
 • Япония, Ryukoku University, Community sanctions in Japan 2015