доц.д-р Светла Маргаритова

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Криминология - превенция на престъпността; младежка престъпност; женска престъпност; личност на младия правонарушител; проблеми на малолетни и непълнолетни с отклоняващо се поведение
  • Права на човека - право на справедлив процес; право на собственост; преподаване в сферата на правата на човека; подготвяне на каталог на постановените решения срещу България от 1997 г. до настоящия момент. Международно наказателно право

 

Членство в научни организации
  • Председател на Българската асоциация по криминология от февруари 2013 г., член на Асоциацията от 1997 г.
  • Фондация "Български адвокати за правата на човека", председател на Управителния съвет

 

Специализации
  • Франция, Министерство на правосъдието и Министерство на външните работи, процесуално представителство пред Европейския съд по правата на човека 1996
  • Франция, Министерство на вътрешните работи, Превенция на организираната престъпност 1995