доц.д-р Валентин Георгиев

Публикации

 

Области на научни интереси
  • правни отношения
  • диалектиката на правните понятия
  • генезис и историческо развитие на правните понятия
  • философия и теория на правото
  • континентална правна система (ислямско право)
  • предмет и методология на общата теория на правото

 

Членство в научни организации
  • Българска асоциация по филисофия на правото