проф.д-р Момяна Гунева

Публикации

 

Области на научни интереси
  • Наказателно право

 

Членство в научни организации
  • Международна асоциация по наказателно право-Париж
  • Балканска асоциация по наказателно право
  • Асоциация помеждународно право-Лондон
  • Асоциация за ресоциализация на лишените от свобода
  • СЮБ

 

Специализации
  • Германия, Макс Планк, Наказателно право
  • Германия, Хумболд университет, Наказателно право
  • Гърция, Университет Атина ТЕMPUS, Наказателно право
  • Гърция, Европейски колеж-Атина, европейско наказателно право