Статии
 • заглавие тест, издание, 2015
 • заглавие тест, издание, 2015
 • Тероризъм и религия jredkjjhkj, сп. Юридически сборник, т. 21, 2014
 • За социалното действие на правото, изд. "Ирита принт"ООД, 2006
 • Проблеми на правния дискурс , Юридически сборник т.13, 2004
 • Трансграничното сътрудничество и развитие на културата , Годишник на БСУ, 2003

 

Доклади
 • test, 2017
 • Разузнаването като социална дейност, БСУ-конференция, 2013
 • Езикови проблеми и право, конференция, БТУ "Ас. Златаров", 2012
 • Тероризъм и терористи, конференция БСУ м. юни, 2011
 • Тероризмът и някои негови психологически измерения, 2010
 • Проблеми на тероризма в Европа , межд. конференция БСУ, 2006
 • Механизми на въдействие на правото, конференция ЦЮН, 2005
 • Психологически аспекти на съвременния тероризъм, межд. конференция БСУ, 2004
 • Трансграничното сътрудничество и развитието на културата, конференция, 2003
 • Психология на тероризма, межд. конференция, 2003