Монографии
 • Правна защита на българските морски пространства от замърсяване, 2010
 • Право на околната среда (под печат), 2007
 • Законодателна уредба в областта на околната среда, 2006
 • Международноправни актове в областта на околната среда, 2004

 

Статии
 • Подходи при реформирането на юридическото образование, Юридически сборник т. 18, 2011
 • Охрана окружающей среды на Балканском полуострове, сб. Современный конституционализм бр. 2, 2009

 

Доклади
 • Подходи при реформирането на юридическото образование, конференция ЦЮН, 2011
 • Статут и режим на българския континентален шелф, конференция БСУ, 2011
 • Необходимые реформы в юридическом образовании, международна конференция Нови Сад, Република Сърбия, 2004
 • Реформата на юридическото образование в България, Министерство на правосъдието, 2004
 • Българското законодателство и опазването на морските пространства на Р България от замърсяване, международна конференция ВСУ, 2004
 • Европейско сътрудничество в областта на околната среда, международна конференция "Екология 2003", 2004

 

Учебници и помагала
 • Правна уредба на опазването на околната среда, 2007

 

Научно-изследователски проекти
 • Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете, проект на друга организация, главна прокуратура

 

Цитирания
 • Георги Пенчев. A new book on the Protection of the Marine Environment in Bulgaria, 2011