Монографии
  • Полицейската институция в България след Освобождението 1878 г.- 1924 г. (правно-исторически анализ),

 

Доклади
  • "За" или "против" прекъсване на изпълнението на наказанието "пробация", конференция ЦЮН, 2009
  • Пробационните служби - структура и компетентност, научно-практически семинар на ГДИН към МП, 2007
  • Използване на международния опит в прилагане на пробацията, конференция, 2003