Ръководство на ЦЮН

Декан на ЦЮН
проф. д-р Момяна Гунева
тел. + 359 56 900 535
БСУ, кабинет 415
mguneva@bfu.bg

Зам.-декан по учебната дейност и акредитацията
доц. д-р Мария Нейкова
тел. + 359 56 900 442
БСУ, кабинет 12
mneikova@bfu.bg 

Зам.-декан по научноизследователската дейност и международното сътрудничество 
проф. д-р Силви Чернев
тел. + 359 56 900 442
БСУ, кабинет 12
тел. 056/900-442
chernev@bfu.bg 

 

Програмен координатор „Публично право”
доц. д-р Светла Маргаритова - Вучкова
тел. + 359 56 900 527
БСУ, кабинет 407
margaritova@bfu.bg

 

Програмен координатор „Частно право”
проф. д-р Тодор Тодоров
тел. + 359 56 900 527
БСУ, кабинет 407
todorov@bfu.bg

 

Програмен координатор „Международно право и международни отношения”
проф. д-р Александър Драгиев
тел. + 359 56 900 547
БСУ, кабинет 507
adragiev@bfu.bg