Ръководство на ЦЮН

Декан на ЦЮН

проф. д.н. Мария Нейкова
тел. + 359 56 900 535
БСУ, кабинет 415
mneikova@bfu.bg 

Зам.-декан на ЦЮН

доц. д-р Светла Маргаритова - Вучкова
тел. + 359 56 900 442
БСУ, кабинет 12
margaritova@bfu.bg

Програмен координатор на Програмния съвет по "Публично право и теория и история на правото"
проф. д-р Момяна Гунева
тел. +359 56 900 553
БСУ, кабинет 513
mguneva@bfu.bg

Програмен координатор на Програмния съвет по „Частно право”
проф. д-р Силви Чернев
тел. + 359 56 900 553
БСУ, кабинет 513
chernev@bfu.bg 

Програмен координатор на Програмния съвет по  „Международно право и международни отношения”
проф. д-р Александър Драгиев
тел. + 359 56 900 547
БСУ, кабинет 507
adragiev@bfu.bg