Електронни източници

Библиотеката предоставя достъп до най-значимите научни информационни ресурси: бази от данни в пълен текст и  резюмета на книги и статии от периодични издания на най-престижните световни научни издатели. Ценен справочен източник във всички области на знанието, предназначен за изследователи, преподаватели и студенти.

  • Bank of Finland’s Institute for Economies in Transition – BOFIT   - Безплатни онлайн информационни ресурси в областта на икономиката
  • DOAJ  - Указател на научни списания с отворен достъп
  • ECHO – European Cultural Heritage Online   - Инфраструктура с отворен достъп за едно бъдеще на уеб култура и уеб наука
  • ECLAS  - Онлайн каталог на библиотеките на Европейската комисия
  • Electronic Journals Library – University Library of Regensburg   - Електронна библиотека от списания на Университетска библиотека в Регенсбург, Германия – услуга, която осигурява достъп до пълния текст на научна периодика, подбрана от цял свят по различни тематични области. Нивото на достъп е различно: маркираните в зелен цвят са на свободен достъп, маркираните заглавия на списания с жълто са лицензирани, а в червено са абонамент на съответните участници. Могат да се преглеждат и четат съдържанията с рефератите към тях.
  • EUROPEANA  - Европейски колекции за култура
  • EUR-Lex   - Свободен достъп до правото на Европейския съюз
  • ERIC  - Онлайн дигитална библиотека за образователни ресурси
  • Research Gate   - Най-голямата социална мрежа Research GATE за учени и изследователи от цял свят. Research GATE търси в мета-данните на публикации, като комбинира собствените ресурси от профилите на потребителите с тези на различни университети и институти и предоставя информация за публикации по съответната тема.
  • Scientific Journals International (SJI)   - Архиви на повече от 100 рецензирани научни списания във всички дисциплини

 

Отдалечен достъп до базите данни Scopus и Science Direct  

 

ScienceDirect   - Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки
PROQUEST  - Пълнотекстова база данни в областта на бизнеса, икономиката, хуманитарните науки
SCOPUS  - База данни, съдържаща реферати и библиографии от над 16 000 списания, осигурявайки широко интердисциплинарно покритие.
WEB OF KNOWLEDGE   - Базата данни осигурява достъп до световната литература в областта на точните науки, социалните науки, изкуствата и хуманитарните науки, както и до работата на международни конференции, симпозиуми, семинари, колоквиуми и конвенции.

Повече актуална информация за базите и ползването им може да получите на блога "Бази данни"  .

 

Бързи връзки към български издания