Възможност за мобилност на преподаватели и служители в Исландия, Норвегия и Лихтенщайн

Уважаеми преподаватели и служители,

На сайта на МОН е публикувана третата покана за участие в мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“ за пролетен/летен семестър на академичната 2014–2015 година по Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Краен срок за подаване на заявления до институционалния координатор в БСУ проф. дпн Г. Христозова – 30.12.2014 г.

 

За контакти:
Валя Павлова
Отдел Международно сътрудничество 
Тел: 056/900520
e-mail: valia@bfu.bg