Текущи процедури

В момента няма обявени процедури.

 

За контакти 

Нели Проданова
Ръководител „ТРЗ и кадрово развитие”
+359 56 900 486
БСУ, стая 206
prodanova@bfu.bg