Откриване на Юбилейна конференция "Новата идея в образованието"