Georgi Petkanov – Minister of Internal Affairs of the Republic of Bulgaria

Впечатлен съм от това, което видях в Бургаския свободен университет. Желая на студентите и преподавателите искрено успехи.

Георги Петканов - Министър на вътрешните работи на Република България