Harald Kindermann – Ambassador of the Republic of Germany

Превод: Със сърдечна благодарност за това интересно и впечатляващо посещение. Свободният университет осъществява модерна и обърната към бъдещето програма, която въплъщава в себе си европейското бъдеще.

Харалд Киндерман - Посланик на Република Германия

Харалд Киндерман - Посланик на Република Германия